Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT DE LES DADES REBUDES I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT DE LA INFORMACIÓ OFERIDA

VIATGES SITGES SA té el seu domicili social al MARQUES DE MONTROIG, 21 08870 SITGES Barcelona, CIF A-08146268.

VIATGES SITGES SA vol respectar i respecta plenament el seu dret a la privacitat i li garanteix la protecció de les dades de caràcter personal que ens subministri de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPD ), i amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), i amb aquesta Política de Privacitat, que s’apliquen plenament en aquesta pàgina web.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per VIATGES SITGES SA, sent VIATGES SITGES SA titular i responsable d’aquest fitxer. Amb aquest objecte, VIATGES SITGES SA proporcionarà als USUARIS del seu lloc web els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que VIATGES SITGES SA procedeixi a el tractament automatitzat de les seves Dades Personals.

Les dades de caràcter personal, seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent-se les mesures de seguretat legalment necessàries per evitar la seva pèrdua, deteriorament i subministrament i accés a tercers no autoritzats. No obstant això, l’USUARI ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
VIATGES SITGES SA no utilitza cookies de cap tipus per a establir una relació entre el seu ordinador i la nostra pàgina web ni per a cap altra finalitat, i per tant no prenem cap dada seva ni de la seva connexió en cap moment.

DRET D’’ACCÉS, RECTIFICACIÓ I BAIXA:
Tal com estableix la LPD, en qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant VIATGES SITGES SA bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: jordi@viatgessitges.com, bé per comunicació telefònica a 938949801, bé per comunicació telefònica a VIATGES SITGES SA indicat al principi d’aquesta informació.
VIATGES SITGES SA li garanteix que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es troben a la base de dades de subscriptors, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això de conformitat amb el que estableix la LPD i el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

DADES PERSONALS RECOLLIDES EN ELS TRÀMITS DE RESERVA I / O INFORMACIÓ:
Quan s’encarregui algun producte o servei a través del nostre lloc web, haurà d’especificar el seu nom complet i el de totes les persones integrants de la seva reserva, especificació de l’edat de les persones quan aquestes puguin estar subjectes a descomptes i tarifes especials (nens, joves , tercera edat, etc.), adreça postal seva (per a la possible lliurament de la documentació de la seva possible reserva), codi postal, adreça de correu electrònic, nacionalitat (per poder informar de les condicions de passaports i visats en la destinació que triï ), i número de telèfon o de fax (per poder posar-nos en contacte amb vostè en cas de necessitat. Aquestes dades ens permetran tramitar la seva sol·licitud, així com informar sobre l’estat de la mateixa

No comunicarem les seves dades personals a cap tercer aliè a la nostra organització ia la prestació dels serveis per vostè sol·licitats (agències majoristes, hotels, línies aèries, trasllats, i qualsevol altra empresa o persona als que hem de fer arribar la reserva o sol·licitud dels serveis de el viatge demandats per vostè).

Les dades que hem de proporcionar obligatòriament als proveïdors de serveis turístics amb els quals VIATGES SITGES SA manté relacions comercials, que podran residir en qualsevol lloc de món, en el cas que reservi o adquireixi algun producte o servei a través del nostre lloc web, seran només aquells que es necessiten per tramitar la petició i reserva de el servei en qüestió i els que siguin necessaris per a la bona prestació de la mateixa i estan obligats a utilitzar-les, únicament i exclusivament, per a complir l’objecte del contracte.

També és possible que proporcionem a aquests tercers estadístiques globals sobre les nostres vendes, clients, trànsit de dades i altra informació del lloc Web, però aquestes estadístiques no inclouran cap dada que el pugui identificar personalment.

Ens limitarem a demanar i utilitzar aquelles dades personals que estimem necessàries per a la prestació de serveis personalitzats d’alta qualitat, entre els quals es pot incloure l’assessorament i informació sobre els nostres productes o serveis, sobre els de les altres companyies de Grup, així com sobre aquelles oportunitats que creiem puguin redundar en benefici seu.

Moltes són les empreses que li bombardegen amb publicitat a través del correu electrònic tan aviat com disposen de les seves dades.

A VIATGES SITGES SA és possible que rebi informació d’utilitat de les empreses que haguem seleccionat prèviament.
Finalment, i a efectes del que disposa l’article 34.e) LPD, l’usuari presta el seu consentiment perquè puguem transferir les seves dades als destinataris i en els termes i condicions anteriorment indicats, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot a aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la LPD.

ÚS DEL LLOC WEB
Aquest lloc web és única i exclusivament per a ús personal dels usuaris. Es prohibeix la seva modificació, reproducció, duplicació, còpia, distribució, venda, revenda i altres formes d’explotació amb fins comercials o no. Vostè es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a fins il·legals o prohibits.
En particular, l’Usuari de el lloc web accepta que únicament utilitzarà el lloc web per a si mateix i que els productes o serveis adquirits a través del lloc web seran per a ús o consum propi o de les persones en nom de les quals estigui legalment autoritzat per actuar. L’Usuari no revendrà productes o serveis adquirits a través de el lloc web a altres persones.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
VIATGES SITGES SA ofereix aquest lloc web en l’estat en què es presenta que pot contenir imprecisions o errates.
VIATGES SITGES SA no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, pel que fa al funcionament del lloc web o a la informació, contingut, programari, materials o productes inclosos en el mateix, en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. VIATGES SITGES SA queda exonerada de qualssevol garantia, ja siguin explícita o implícita, incloses, entre altres, les garanties implícites de comerciabilitat i idoneïtat per a una finalitat determinada. VIATGES SITGES SA no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l’ús d’aquest lloc web, inclosos, entre altres, els danys directes i indirectes.
Sense perjudici de la generalitat del que disposa el paràgraf anterior, VIATGES SITGES SA no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, actualització i precisió de les dades o informacions sobre ofertes, productes o serveis, preus, rutes, distàncies, característiques i qualssevol altres dades i informacions rellevants sobre els productes i serveis oferts a través de la pàgina web pels proveïdors de productes o serveis o organitzadors de viatges combinats.

VINCLES O ENLLAÇOS AMB ALTRES LLOCS WEB
El lloc web de VIATGES SITGES SA pot contenir vincles o enllaços amb altres llocs web no gestionats per VIATGES SITGES SA Aquests vincles o enllaços, s’inclouen només a efectes de referència. VIATGES SITGES SA no exerceix cap control sobre aquests llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos.

La inclusió de vincles o enllaços a altres llocs web no implica que VIATGES SITGES SA promocioni, avali, garanteixi o recomani aquest lloc web. Els vincles o enllaços que inclou el lloc web de VIATGES SITGES SA, únicament són oferts com referències informatives sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris o serveis o productes oferts des dels mateixos.

Vine a veure'ns!


 

MARQUES DE MONTROIG, 21
08870 SITGES
Barcelona

Developed by Beroni